Bekämpning invasiva växter

Det finns ett flertal växter i Sverige som är listade på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Invasiva arter räknas till ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige och kan orsaka allvarlig skada för vårt ekosystem.

Gudaträd, Jättebalsamin, Gul skunkkalla, Jätteloka, Sidenört, Syrenslide och Tromsöloka är EU-listade etablerade arter i Sverige.

Blomsterlupin, Kanadensiskt gullris, Parkslide och Vresros riskerar att hamna på den förbudlistan också, vi följer utvecklingen ständigt.

(Källa Naturvårdsverket)

Om ni vill ha hjälp med bekämpning av några av dessa växter eller råd kring en plan för hanteringen kan ni kontakta oss på

www.ftkumlahallsberg.se eller 072-5020100

Vi har personal som är diplomerade för hanteringen av invasiva växter och Farmartjänst är ett av de få företagen som har ramavtal med Naturvårdsverket om bekämpningen av dessa.