Välkommen till Farmartjänst Kumla Hallsberg

Vi hjälper er med gräs- och häckklippning, trädbeskärning, montagejobb, stängsling och bemanning.

Läs mer

Våra tjänster

Vi på Farmartjänst Kumla Hallsberg erbjuder allt från olika former av grönyteskötsel, fastighetsförvaltning, anläggningsarbeten, industriarbeten, byggnads- och reparationsarbeten till montagearbeten.

Tillsyn sommarstugor/Aufsicht Ferienhaus Bekämpning invasiva växter Avancerad trädfällning Personaluthyrning Fastighetsskötsel Montage Trädgårdstjänster

Hem

Nyheter

Välkomna till vår nya hemsida!

2022-03-27

Nu har vi äntligen fått igång vår nya hemsida. Vi hoppas att det ska bli lättare att hitta oss på nätet och att vi på ett mer överskådligt sätt kan kommunicera med alla våra befintliga och blivande kunder. Farmartjänstutbudet är brett och vi har många kompetenser att dela med oss […]

Läs mer