Välkommen till Farmartjänst Kumla Hallsberg

Vi hjälper er med gräs- och häckklippning, trädbeskärning, montagejobb, stängsling och bemanning.

Läs mer

Våra tjänster

Vi på Farmartjänst Kumla Hallsberg erbjuder allt från olika former av grönyteskötsel, fastighetsförvaltning, anläggningsarbeten, industriarbeten, byggnads- och reparationsarbeten till montagearbeten.

Bekämpning invasiva växter Avancerad trädfällning Personaluthyrning Fastighetsskötsel Stängselarbeten Trädgårdstjänster

Hem