Våra tjänster

Vi på Farmartjänst Kumla Hallsberg erbjuder allt från olika former av grönyteskötsel, fastighetsförvaltning, stängselmontage, industriarbeten, byggnads- och reparationsarbeten till personaluthyrning. För Dig som är privatperson erbjuder vi många av våra tjänster med RUT-avdrag eller ROT-avdrag.

Vi erbjuder

Bekämpning invasiva växter
Läs mer
Avancerad trädfällning
Läs mer
Personaluthyrning

Fasadtvätt, plattläggning, renoveringsarbeten, snickeri och målning m.m.

Läs mer
Fastighetsskötsel

Fasadtvätt, plattläggning, renoveringsarbeten, snickeri och målning m.m.

Läs mer
Stängselarbeten

Bygge och montering av kylanläggningar, trästaket, grindar, rov-/tamdjursstängsel, övriga stängsel och staket m.m.

Läs mer
Trädgårdstjänster

Skötsel av trädgårdar och grönområden så som gräsklippning, ogräs- och mossbekämpning, fruktträdsbeskärning, häckklippning m.m.

Läs mer